Effectief communiceren met andere weggebruikers
25 april 2020 
in Mindset
3 min. leestijd

Effectief communiceren met andere weggebruikers

Om van A naar B te komen kun je zelf snel stappen maken. Maar de bestuurder van een voertuig is niet alleen op de weg. Op je roadtrip kom je ook andere weggebruikers tegen. Met deze weggebruikers wil je overleggen of afstemmen en soms wil je ze om hulp vragen. Communicatie bestaat uit vier onderdelen. Door deze onderdelen effectief te communiceren met andere weggebruikers kom je samen heel veel verder. 

 

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

 

De boodschap

De kern van iedere communicatie is de boodschap. Maar communicatie omvat meer dan de boodschap alleen. In elke communicatie pakt de zender in de Volkswagenbus zijn boodschap in en geeft die via het raampje door naar de bus van de ontvanger. Deze boodschap bestaat uit twee delen.

Het eerste gedeelte is zakelijk, de feiten in de boodschap. Deze tekst geeft je bijvoorbeeld informatie over aspecten van communicatie.

Daarnaast bevat de boodschap ook een relationeel onderdeel. Elk moment dat je iets tegen iemand uitspreekt dan komt ook naar voren hoe de verzender aankijkt tegen de ontvanger. En die relatie is ook de ontvanger heel gevoelig voor. Bijvoorbeeld: doordat ik deze tekst schrijf, geef ik aan dat ik denk dat je behoefte hebt aan deze informatie. Jij bent voor mij iemand die geïnteresseerd is in communicatieopbouw. Doordat je verder leest accepteer je ook die relatie tussen ons. En zelfs als ik het hou bij droge feiten en deze heel simpel uitleg, raakt dit ook die relatie. Er zijn mensen die hier allergisch op reageren en denken dat ze dan betuttelt worden: "Je zal me wel dom vinden" en anderen zullen dit juist als zeer prettig ervaren.

Je boodschap komt duidelijker aan als je beide onderdelen van je boodschap expliciet maakt. Door dit te doen zul je die boodschap effectief communiceren met andere weggebruikers.  

De uitdrukking van de boodschap

Voor elke boodschap geldt: iemand verstuurt hem. En in elke boodschap geven we ook veel te kennen over onszelf. Jij kan uit dit stukje opmaken dat ik Nederlands kan schrijven en dat ik een idee heb hoe we communiceren. Jij als bestuurder geeft ook geeft ook veel mee bij het verpakken van jou boodschap. Wanneer jij mij jouw ervaring zou delen in een gesprek laat je ook veel zien. Ik kan misschien merken of je op dit moment blij of boos bent, en uit je manier van praten misschien wel iets over je spreekvaardigheid. Voor deze tekst wil ik me nu bijvoorbeeld presenteren als iemand die informatie heeft voor jou als lezer van een stuk over communicatie. Door iets te vertellen over mijzelf en achtergrondinformatie te geven over dit onderwerp maak ik ook dit expliciet.

 

De manier van aanspreken

En als laatste: bijna alles wat we delen doen we met een reden. Bijna alle communicatie heeft tot doel of als gewenst effect dat ze invloed uitoefenen op de ander, de ontvanger van de boodschap. dit is iets anders dan de relatie die uit de boodschap blijkt. Een boodschap met dezelfde aanspraak kan in verschillende relationele manieren worden gedeeld. Doordat iemand in een relatie wordt gezet kan deze ontvanger zich juist heel groot of klein voelen. Met deze tekst probeer ik ook een aanspraak te doen op jou. Ik maak je bewust van de onderdelen van effectieve communicatie en dat deze vaak over het hoofd worden gezien. Ik vraag je om deze facetten te zien en bewust uit te spreken. Dat kost mij meer tijd maar samen kunnen wij dan effectiever communiceren.

 

Samen kom je verder

Het komt voor in gesprekken of dialogen dat het niet duidelijk is wat er nou gecommuniceerd wordt. Een van de oorzaken van onduidelijke communicatie is dat de zender niet alles verteld. De ontvanger gaat hierdoor zijn eigen interpretatie geven aan de boodschap die wordt verzonden. Maar de beleving en ervaring bij het inpakken van verzender zijn vaak anders dan die van de ontvanger bij het uitpakken.

3 tips

  • Probeer jezelf een open communicatiestijl aan te meten. Het creëert duidelijkheid naar de ontvanger als je naast de feiten ook verteld in welke relatie je dat doet, wat je er over je zelf meegeeft en wat je ermee wilt bereiken.
  • Als je informatie ontvangt die onduidelijk is, probeer eens na te denken op welk facet dat is en vraag door. wat is de informatie die je ontvang op feiten, relatie, uitdrukking en aanspraak?
  • Bonus: Kijk of je je bewust kan zijn van de dingen die je meeneemt in je boodschap. Als je 's ochtends slecht nieuws hebt gehad is het soms lastig om die emotie niet in andere gesprekken naar voren te laten komen. Voor de ontvanger kan het dan lijken of dat jij boos of verdrietig terwijl dat niks met de boodschap te maken heeft. Kijk of je kan delen wat je meeneemt. Hiermee kan de ontvanger de boodschap ontvangen en jou zien voor wat er bij je speelt.

 

Effectief communiceren met andere weggebruikers

Dus wil je graag samen verder komen probeer expliciet te communiceren. Probeer je bewust kan zijn van je communicatie en alle onderdelen die hierin (on)benoemd zijn. Je zult hierdoor merken dat je een stuk opener en duidelijker kan verzenden en ontvangen. Door je boodschap effectief te communiceren met andere weggebruikers kom je heel veel verder dan dat je alleen dacht te komen.  

Over de schrijver
Mijn naam is Thijs en ik ben Professioneel Probleem Oplosser. Ik houd mij bezig met de uitdagingen en problemen die groepen en organisaties beleven en probeer die een plek te geven. In mijn baan als IT-ontwikkelaar zie ik veel uitdagingen en kansen. Ik merk dat ik het leuk vind en het vaak ook nodig is om me bezig te houden met groeps-dynamiek en groeps-coaching. Veel problemen en uitdagingen zijn niet helder of worden niet uitgesproken. Groepen vinden het lastig om open over de dingen te praten waar ze tegenaan lopen. Momenteel begeleid ik groepen en ontwikkel ik tools om inzicht te geven in hun eigen uitdagingen. Ik los problemen op door ze om te vormen tot heldere uitdagingen of ze weg te nemen door technische oplossingen.