Een holistische reis door het lichaam
Natuurgeneeskunde
Esther Luna Verloop
Natuurgeneeskunde
05/23/2023
9 min

Een holistische reis door het lichaam

05/23/2023
9 min

Alles is met elkaar verbonden. Zowel in je als om je heen. Om te leven vanuit je essentie en om je welzijn te vergroten, heb je zowel naar alles in de wereld om je heen als naar je eigen belevingswereld, zowel verleden als heden, te kijken. In deze blog neem ik, Esther Luna, je mee op een holistische reis door je lichaam langs verschillende orgaanstelsels. 


Natuurgeneeskunde & Holisme 

Holisme is een levensvisie waarbij met een allesomvattende blik gekeken wordt naar het leven. In deze kijk op het leven gaat men uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is; dat er samenhang is tussen de verschillende onderdelen van een systeem, bijvoorbeeld het menselijk lichaam. Maar ook tussen verschillende systemen is er interactie en samenhang bijvoorbeeld tussen verschillende lichamen of mensen, alsook tussen mens en dier.

Een holistische kijk op het leven leert je om bewust te worden van de verbondenheid van alles en om bij jezelf te onderzoeken hoe jij omgaat met deze samenhang in jezelf en om je heen. Zo heb je niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam. En daarnaast speelt het sociale en relationele aspect ook een belangrijk rol. Al deze niveaus hebben invloed op elkaar. Dat wat op fysiek niveau bij je binnenkomt, beïnvloedt ook je gedachten en je emoties, en visa versa. 

De natuurgeneeskunde kijkt ook vanuit deze visie. Als je wilt nagaan hoe het met je is, dan kan je niet alleen naar het functioneren van één orgaan kijken of alleen naar het huidige moment. Alle organen en alles in je belevingswereld, zowel het verleden als het heden, horen erbij om een volledig beeld te schetsen. Alle niveaus dienen te worden meegenomen om te leven vanuit je essentie en daarmee je welzijn te vergroten. 


Liever luisteren?

Wil je liever luisteren naar de holistische reis door het lichaam? Beluister dan onderstaande podcast aflevering.

(Vaak deel ik nog iets extra's in de podcast-afleveringen. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, beluister hem via Spotify of een van de andere podcast-kanalen😉)Orgaanstelsels en hun holistische werking 

Kort gezegd neemt ieder mens voedingstoffen op, verwerkt deze en scheidt uit wat niet nodig is of niet goed is voor hem of haar. Dit vindt niet alleen op fysiek niveau plaats, maar op alle niveaus. De uitscheidingsorganen zijn onder te verdelen in primaire uitscheidingsorganen (spijsverteringstelsel; lever, gal, pancreas en milt; urinewegen; luchtwegen) en secundaire uitscheidingsorganen (huid; geslachtsorganen). De primaire uitscheidingsorganen worden als eerste door het lichaam ingezet om het lichaam van toxinen te zuiveren. Als één of meerdere van deze organen niet goed functioneren, proberen de secundaire uitscheidingsorganen bij te springen. Een voorbeeld hiervan is eczeem en acne, waarbij de huid probeert te helpen in het zuiveren van het lichaam. Tegelijkertijd vindt er ophoping van toxinen in het lichaam plaats, waardoor klachten en ziekten op de verschillende holistische niveaus zichtbaar kunnen worden.  

Wat vertelt het lichaam op verschillende niveaus ons? Graag neem ik je mee langs een aantal organen en orgaanstelsels. 


Spijsverteringsysteem 

Het spijsverteringsysteem is verbonden met het natuurelement aarde. Functioneel breekt het spijsverteringskanaal het ingenomen voedsel af tot voedingsstoffen, die het lichaam kan opnemen en gebruiken. Daarnaast scheidt het lichaam de onverteerbare resten en afvalstoffen uit. De mate waarin het lichaam het voedsel verwerkt, opneemt en uitscheidt, is van invloed op onze immuniteit. Is je immuniteit verzwakt, dan ben je vatbaarder voor allerlei ziekten. Een indicatie voor het functioneren van je spijsverteringsysteem, en daarmee je immuniteit, is je ontlasting: hoe vaak heb je ontlasting, hoe ziet deze eruit en hoe ruikt je ontlasting. Wanneer de geur bijvoorbeeld geassocieerd kan worden met rotte eieren, dan kan dit een teken zijn dat je eiwitvertering onvoldoende functioneert.  

Hoe flexibel je omgaat met het verwerken van indrukken en ervaringen is op mentaal en emotioneel niveau verbonden met de gezondheid van je darmen. Pieker je veel? Of kan je dingen die je meemaakt goed verwerken en loslaten? Ervaar je rust, ritme & regelmaat in je leven of heb je de mogelijkheid om dat aan te brengen in je leven? Voel je je in balans of beweeg je alle kanten op? Deze vragen kunnen je vanuit deze niveaus een indicatie geven van de gezondheid van je spijsverteringsysteem. 

De interactie en verbinding die je aangaat met anderen is verbonden met het sociale en spirituele niveau. Stel je jezelf open voor de ander of niet? Durf of kan je de verbinding en uitwisseling met de wereld om je heen maken? Ben je op jezelf of kan je jezelf als deel van een groter geheel maken? 


Lever 

Het natuurelement vuur is verbonden met de lever. Het element vuur kan je mooi terugzien op de mentale en emotionele laag van de lever. Fysiek gezien gaat de lever onder andere over de eiwitproductie, over de productie en opslag van energie en brandstoffen, en over de verwerking en afvoer van afvalstoffen (in samenwerking met de galblaas en het spijsverteringstelsel). Daarnaast zuivert de lever het bloed en heeft het invloed op de koolhydraat-, eiwit- en vetverwerking en heeft deze tevens invloed op de vitaminen en mineralen huishouding.  

Mentaal en emotioneel gezien is de lever verbonden met je identiteit. Wie ben je? Wat is jouw vuur, jouw passie? Kan je jouw idealen uitdragen en expressie geven aan jouw creativiteit? Ook gaat de lever over begrenzing. Kan je jouw grenzen goed aangeven of laat je makkelijk over jezelf heen lopen? Wat ga je met de indrukken doen? Ga je deze overnemen, verwerken of uitscheiden (in samenwerking met de galblaas)? Wanneer je lever uit balans is dan kan je onder andere de volgende signalen krijgen: boosheid, irritatie, woede, gevoelig voor prikkels, hoofdpijnen of migraine, doorslaapproblemen tussen 2 en 4 uur in de nacht, inslaapproblemen, depressie. 

Of je voor jezelf opkomt en of je jouw idealen wel of niet kan neerzetten de wereld om je heen is verbonden met de sociale en spiritueel laag van de lever. Ook het gevoel van zingeving komt hier tot uiting. Waar geloof je in en kan je dit ook leven? Wanneer je lever uit balans is dan kan je bijvoorbeeld de volgende signalen krijgen: je gaat makkelijk mee met de idealen van anderen of je houdt juist heel fanatiek aan je eigen idealen vast. 


Urinewegen 

Water is het natuurelement dat met de urinewegen verbonden is. Dit element is fysiek terug te zien in je urine, maar ook symbolisch op de emotionele laag in je emoties. Fysiek gezien hebben de urinewegen alles te maken met de productie en het afvoeren van urine.

Je relatie met jezelf heeft op de mentale en emotionele laag verbinding met de urinewegen. Hoe ervaar je jouw binnenwereld, jouw emoties, jouw diepste wezen? Kan je jouw emoties en gevoelens verwerken? Kan je wel of niet negatieve gevoelservaringen filteren en loslaten? Heb je een diep vertrouwen of juist een gebrek aan vertrouwen? Heb je angst voor het onbekende? Voel je je veilig of juist onveilig?   

Het gevoel van wel of niet verbonden zijn met de wereld zit op de sociale en spirituele laag. Voel je een relatie met de ander of voel je je eenzaam?  


Luchtwegen 

Het natuurelement lucht, zichtbaar in de ademhaling, is verbonden met de luchtwegen. Fysiek gezien hebben de luchtwegen de functie om adem te halen. Tijdens het ademhalen vindt er uitwisseling plaats van zuurstof en koolstofdioxide. Klachten aan je longen, keel, luchtpijp in het heden of verleden hebben invloed op het welzijn van je luchtwegen, evenals je manier van ademhalen.  

Vanuit de mentale en emotionele laag hebben de longen een relatie met het voelen van ruimte en van vrijheid en met de emoties lachen en huilen. Laat jij jouw tranen vloeien als je verdriet voelt of slik je ze weg? En als je lacht, kan je jouw lach luidkeels laten klinken? Wellicht ken je het gevoel wel dat als je gehuild of vrij gelachen hebt dat het je een gevoel van opluchting, ruimte en vrijheid geeft.  

Je beleving van zelfstandigheid en de ruimte die je daarbij inneemt is verbonden met het sociale en spirituele niveau. Dit geldt ook voor bezield leven en het vrij kunnen stromen van je levensadem. Wat je op deze lagen bij jezelf kan onderzoeken om te achterhalen hoe het met je luchtwegen gesteld is, is of je jouw emoties uit en op welke wijze je jouw emoties uit, of je het weleens psychisch benauwd krijgt. Voel je je vrij? Ben je angstig?  “Het lichaam houdt de score bij” Dit zijn een paar voorbeelden van orgaansystemen en hun werking en de verbindingen die ze op verschillende lagen uitdrukken. En zoals ik eerder aangaf, als één van de fysieke organen verzwakt is zullen de andere organen waar mogelijk dit opvangen. Dit geldt ook voor de andere lagen. Je kan bijvoorbeeld nog zo gezond eten en drinken, maar als je jouw emoties wegdrukt, zullen die opgeslagen worden in je lichaam en alsnog een of meerdere organen verzwakken. Zo ook kritische en negatieve gedachten, welke voeding zijn voor de mentale laag in je lichaam en die je lichaam te verteren krijgt. 


Stress en het zenuwstelsel 

Naast de hiervoor beschreven organen en orgaanstelsels is er nog een onderdeel van het lichaam dat grote invloed heeft op het goed functioneren van het geheel: het zenuwstelsel. Het is algemeen bekend dat tegenwoordig mensen veel langdurige stress ervaren. Vaak wordt er in dit kader gerefereerd naar stress op de mentale, emotionele en sociale niveaus, maar ook op fysiek niveau krijgt het lichaam veel stress te verduren door bijvoorbeeld ongezond te eten en weinig te bewegen. Al deze vormen van stress hebben invloed op het zenuwstelsel. 

Vanuit oudsher is ons lichaam geprogrammeerd om kort durende stress aan te kunnen. Tijdens een stress-moment wordt het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd door de vecht-of-vluchtimpuls, een acute reactie van het lichaam op iets dat stress veroorzaakt. In een stresssituatie geeft het hormoon adrenaline ons lichaam een vijfde versnelling. Als iets in de omgeving ons alarmsysteem in werking zet, springt het lichaam automatisch in de overlevingsmodus en wordt een deel van ons bewuste handelen onderdrukt en overgenomen door onze instincten. Die kiezen automatisch voor vechten, vluchten of bevriezen. Hierbij zorgt het lichaam ervoor dat de energie in je lichaam naar die orgaanstelsels gaan, die je kunnen redden uit de situatie. Denk bijvoorbeeld aan je spieren, zodat je  weg kan rennen. Andere orgaanstelsels krijgen dan tijdelijk minder energie en bloedtoevoer en functioneren even op een lager pitje, zoals je spijsverteringsysteem en je geslachtsorganen. 

Wanneer de acute stress voorbij is, wordt het parasympatisch zenuwstelsel actief, welke de fysieke functies reguleert en voor rust en herstel zorgt. Dit deel van het zenuwstelsel brengt het lichaam terug naar een toestand van rust en evenwicht en voert reparatietaken uit, zodat alle organen weer goed hun werk kunnen doen.  

Wanneer het lichaam op alle genoemde niveaus veel en langdurige stress ervaart, komt het lichaam in een staat van ‘overdrive’. Het lichaam komt niet of veel te weinig in een staat van rust en herstel, waardoor de organen niet goed kunnen functioneren, met alle gevolgen van dien. Stressgerelateerde klachten die verband houden met chronische stress zijn onder anderen: chronische verkoudheid, rug-, nek- en schouderklachten, trage genezing, gewichtstoename en -afname zonder aanwijsbare reden, slecht slapen, depressie, prikkelbaredarm-syndroom, maagzweer, andere maagklachten en hartklachten. 


“Luister naar je lichaam, het probeert je wat te vertellen.” 


Je holistische lichaam 

Het lichaam bestaat dus uit allerlei onderdelen bestaat, die allemaal invloed op elkaar hebben. Voor je eigen welzijn is het belangrijk om je bewust te zijn van deze verbinding met alles in en om je lichaam. En te luisteren naar wat je holistische lichaam je te vertellen heeft. Welke signalen geeft jouw lichaam je? Wat is de boodschap die jouw lichaam je daarmee probeert duidelijk te maken? 

Heb je niet de kennis over wat verschillende organen en plekken in je lichaam betekenen, vraag het dan aan jouw lichaam en wees vervolgens stil om het antwoord van jouw lichaam te horen. Jouw lichaam bezit zoveel meer wijsheid dan dat we het toekennen. Ga op elk niveau de verbinding aan met jouw lichaam, ontdek de wijsheid die het bezit en leef vanuit jouw essentie. 


Wil je meer leren over hoe je holistisch lichaam met je communiceert? En jij dit kan interpreteren plus hoe je deze informatie vervolgens ten positieve kan inzetten voor je eigen welzijn?

In de Sacred Garden heb ik mijn jarenlange onderzoek verwerkt in een online tuin waar je alle ruimte hebt om op je eigen tempo te ontdekken over leven met ritmes van de natuur, natuurgeneeskunde, kruiden, cacao, Human Design en meer. Samen met anderen (inclusief ikzelf) die ook hiermee bezig zijn, is er de ruimte om elkaar te cheerleaden en inspireren. Voel je welkom om een kopje thee te komen drinken in deze prachtige kleurrijke tuin!Categorieën